Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door SPN met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. SPN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel SPN alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is SPN niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door SPN worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel SPN uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door SPN worden onderhouden wordt afgewezen.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij SPN, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van SPN.

SPN gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites niet om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). SPN stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking. Indien u of uw foto op deze website staat, terwijl u dit niet wenst, laat u ons dit dan weten. Wij zullen de betreffende foto dan verwijderen.

© SPN